Despre noi

Organigrama IP Mold-Didactica

Contractul Colectiv de Muncă pentru anii 2021-2025

Membrii grupului de lucru privind achizitionarea registrelor pentru anul de studii 2021-2022

componenta consiliului de administratie

Codul de Conduita

Plan de integritate

 

Întreprinderea de Stat Mold-Didactica a fost creată prin ordinul Ministerului Ştiinţei şi Învățămintului al Republicii Moldova (ordin nr. 405 din 19 noiembrie 1991) în rezultatul reorganizării Magazinului Republican de Materiale şi Utilaje Ilustrativ-Didactice.

Întreprinderea a fost creată cu scopul de a aproviziona instituţiile de învățămînt din republică cu mijloace de instruire, manuale şcolare, literatură metodică şi didactică, utilaje şi alte mărfuri de primă necesitate.

Rapoarte financiare

Mold-Didactica – Raport Financiar 2017 (pdf)

Mold-Didactica – Nota explicativă 2017 (pdf)

Mold-Didactica – Raport Financiar 2018 (pdf)

Mold-Didactica – Raport Financiar 2019 (pdf)

Situatiile Financiare-2020

Mold-Didactica – Situatiile financiare 2021

Situatiile finaciare 2022

Situatiile financiare 2023