Set folii pentru retroproiector. Hărți. Epoca modernă

Destinate îmbunătăţirii procesului didactic, foliile retroproiectoare vin în sprijinul profesorilor, oferindu-le posibilitatea organizării unor lecţii interactive moderne. Uşor de manevrat, foliile înmagazinează un bogat conţinut cartografic, factologic şi ilustrativ, corelat programei curriculare.

Avantajele produsului:
• Simplu de utilizat: nu necesită o pregătire specială a cadrelor didactice;
• Flexibil: posibilitatea de a manevra, prin simpla schimbare a foliei, un bogat material ilustrativ;
• Complex: destinat atât instruirii, cât şi evaluării cunoştinţelor.
• Proiecţie pe orice suprafaţă, la dimensiunile dorite, destinat vizualizării colective.
• Compact: nu necesită spaţii speciale de depozitare, prezentându-se sub formă de biblioraft.

EPOCA MODERNĂ
1. Ţările Române de la mijlocul sec. al XVI- pînă la mijlocul sec. al XVIII-lea
2. Modificarile teritoriale între anii 1699-1739
3. Razboiul de independenţă. Formarea SUA
4. Ţările Române de la mijlocul sec. al XVIII-lea pînă la 1859
5. Europa în epoca Napoleoniană
6. Europa după Congresul de la Viena şi în timpul Sfintei Alianţe
7. Constituirea statelor independente latino-americane
8. America Latină în a doua jumătate a sec. XIX – începutul sec. XX
9. Basarabia (1812–1918)
10. Împărţirea administrativ-teritorială a Basarabiei (1912-1978)
11. Ţările Române între anii 1821-1847
12. Revoluţiile de la 1848-1849 din Europa
13. Europa în anii 50-60 ai secolului al XIX-lea
14. Europa între anii 1871-1914
15. Europa de Sud-Est înainte şi în timpul razboiului din 1877-1878
16. Europa de Sud-Est după Congresul de la Berlin (1878)
17. Împărţirea teritorială a lumii între puterile imperialiste (1914)
18. România între anii 1859-1914
19. Ţările Române între anii 1849-1859
20. România în anii Primului război mondial
21. Constituirea statului unitar naţional român (1918)