Despre noi

Întreprinderea de Stat Mold-Didactica a fost creată prin ordinul Ministerului Ştiinţei şi Învățămintului al Republicii Moldova (ordin nr. 405 din 19 noiembrie 1991) în rezultatul reorganizării Magazinului Republican de Materiale şi Utilaje Ilustrativ-Didactice.

Întreprinderea a fost creată cu scopul de a aproviziona instituţiile de învățămînt din republică cu mijloace de instruire, manuale şcolare, literatură metodică şi didactică, utilaje şi alte mărfuri de primă necesitate.